Turkey

Istanbul
Overview

Bip Turkey

Bip, 2015’te Cluster Alliance’ı alarak Türkiye operasyonlarına başladı. Türkiye ofisi çevre ülkelere de servis sunan bir merkez olup müşterilerine, Ödeme Sistemleri, Finansal Hizmetler, Telekomünikasyon, Enerji, Farmakoloji, E-ticaret, Perakende, Medya, Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörlerinde hizmet vermektedir. Bip Türkiye, müşterilerin alışık olduğu tarzda yönetim danışmanlığı modellerine kıyasla daha yakın bir yaklaşımla çalışmakta ve müşterileri için sonuç odaklı ve yüksek kaliteli hizmet ile eş anlamlı olmayı hedeflemektedir.

Energy & Utilities

Energy & Utilities

Enerji sektörü hangi yönde ilerleyeceği belli olmayan bir değişimle karşı karşıyadır. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması, üretim maliyetlerindeki düşüş, enerji verimliliği, fiyat rekabeti, enerji hatlarının yönetimi, kapasite aşımı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde gözlenen kaya gazı alanındaki gelişim sektörü etkileyebilecek faktörlerden birkaçıdır. Sektör, dünyanın çeşitli bölgeleri için sosyal ve ekonomik dengeleri korumanın yanı sıra, merkezi ve hiyerarşik bir sistemden yenilenebilir enerji sayesinde oluşan daha dağınık bir sisteme geçiş için de sorumluluk almak zorundadır. Son olarak, şehirlerimizi ve tüm enerji sistemini öngörülemez bir şekilde değiştirecek olan dijital teknolojilerin de ilerleyişi göz önünde bulundurulmalıdır.

Değişen yapı, birbirine bağlı enerji hatları/sistemleri ile uluslararası sınırların aşılması ve yüksek katma değerli hizmet yaratılması için yatırım yapması gereken oyuncu sayısının artmasına neden olacaktır. 300’den fazla Bip uzmanı tüm enerji tedarik zincirini kapsayarak müşterilerimizle yakın bir şekilde çalışmakta; gelişim ve başarı için fırsatlar yaratmaktadır. Bu sorumlulukla, hem geleneksel alanlara odaklanan projeler (M&A, birleşme sonrası entegrasyon, organizasyonel dönüşüm, maliyet kontrolü, operasyonel mükemmellik, enerji ağlarının işletilmesi ve yönetimi için optimizasyon modelleri, ticaret ve risk modelleri) hem de teknoloji ve dijital devrim ile yaşanan transformasyona yönelik projeler (akıllı şebeke, akıllı aydınlatma, akıllı şehir, ev enerji yönetim sistemleri, depolama, kontrol sistemleri, gerçek zamanlı akış işleme, büyük veri) yapılmaktadır. Close

Technology, Media, Entertainment & Telco

Technology, Media, Entertainment & Telco

Telekomünikasyon sektörü artık bildiğimiz anlamda var olmamaktadır. Günümüzde milyarlarca cihazın birbiriyle bağlanmasını sağlayan devrimi gerçekleştiren firmalar yeni dünyanın sıra dışı oyuncuları olmuşlardır. Bu yeni vizyon; çığır açan teknolojilerden faydalanan, perakende ve kurumsal müşterilerine rekabetçi hizmetler öneren, düşük maliyetlerle içerik yaratabilen ve entegrasyon ile uyum sağlama becerileri yüksek yazılım/donanım modülleri üretebilen firmaları ön plana çıkarmaktadır.
 
Bu büyük dönüşümün yarattığı zorluklar sektördeki bütün oyuncuları etkilemektedir. Telekom firmaları, mevcut altyapıların yarı-tekel kontrolünü yeniden ele geçirmek ve müşterileriyle olan fiziksel ilişkilerini daha dijital bir düzleme taşıyarak TV içerik sağlayıcı firmalarla aralarındaki makası kapatmak zorundadırlar. Aynı zamanda, içerik sağlayıcıları çok kanallı ve cihazlı hizmet ağları geliştirmek zorunda kalacaklardır. Bu devrim, ayrıca daha büyük ve hızlı veri transferi sağlayacak altyapının gelişim sürecini yönetmek zorunda kalacak TV içerik sağlayıcı firmaları da ilgilendirmektedir. Son olarak, donanım üreticileri ürünlerini sonsuz servis seçeneği sunan bir dünyaya açılan kapı olarak görmek durumunda kalacaklardır. Böylesi bir senaryo karşısında Bip danışmanları müşteri verilerini, etkileşimini ve insan yönetimini fizikselden dijitale taşıma, teknolojinin mevcut yüksek gelişim hızına ayak uydurabilme, gerçek dünyaya olacak etkilerini öngörebilme ve büyük çaplı projelerdeki hata payını asgariye indirebilme konusunda hazırlıklıdırlar.
  Close

Financial Services

Financial Services

Bip uzmanları, finansal kurumlara ekonomik krizin sonuçlarıyla mücadele etmelerinde, iş süreçlerini yeniden değerlendirmelerinde ve değişen yasal düzenlemelere ayak uydurmalarında destek sağlamaktadır. Firmaların içinde bulundukları şartlara dair sahip olunan bilgi ile müşterinin farklı bir şekilde konumlandırılması, finansal hizmetlerde uzmanlaşmış Bip profesyonellerinin müşteri ihtiyaçlarını yenilikçi ve firmaya özel çözümlere dönüştürmelerine, uluslararası çerçeveler dahilinde güçlü bir proje deneyimi kazanmalarına izin vermiştir. Bip Finansal Hizmetler, bankacılık ve sigortacılık temel süreçlerinden faydalanarak müşterilerini başlıca yedi alanda desteklemektedir: İş ve pazarlama (gelirleri ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla hizmet modellerinin yenilenmesi), finans, yönetim ve muhasebe (süreç ve CFO araçları optimizasyonu), insan kaynakları (eğitim/koçluk ve İK süreçleri verimliliğinin geliştirilmesi), risk ve uyumluluk (risk yönetimi optimizasyonu), operasyon (merkezi/bölgesel ağ ve back office iyileştirilmesi ve verimlilik artırımı), krediler (kredi süreçleri yeniden yapılandırma), bilgi teknolojileri (BT mimarisinin optimizasyonu ve program uygulanması), yeni ürün geliştirme.

Gündelik hayatın giderek hızlandığı ve otomatikleştiği bu çağda, sunulan hizmetleri de bu trende uydurabilmek, toplumun farklı kesimlerine ait ihtiyaçları müşteri özelinde yenilikçi çözümlerle karşılayabilmek ve bu kapsamda müşteriye kendini özel hissettirebilmek; ödeme sistemleri sektöründe ayakta kalabilmek için zorunlu hale gelmektedir. Ödeme sistemleri tüketim esnasında kullanıcıya tam bir memnuniyet sağlarken aynı zamanda firmalar için de müşteri ilişkilerinin sağlamlaştırılması ve yönetimi konusunda önemli bir enstrüman olmaktadır. Türkiye, bankacılık sektörünün gelişimi ve ödeme sistemlerinin zenginliği itibariyle dünya çapında önemli bir konuma sahiptir. Mevcut gelişimin daha da hızlandırılarak ileri taşınması konusunda, Bip Ödeme Sistemleri uluslararası ve yerel büyük oyuncularla gerçekleştirilmiş olan 100’ü aşkın projede edinmiş olduğu bilgi birikimi ve tecrübe ile müşterilerine sağlayacağı destek için hazırdır. Bip ödeme sistemlerinde geniş bir yelpazede hizmet verebilmektedir: Ödeme sistemleri stratejisi dizaynı (ödeme ürünü ve işyeri kabulü), Yeni ürün geliştirme, Ürün karlılığı artırma, Bireysel ve ticari kart yönetimi, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), CVM (Müşteri Değer Yönetimi) ve sadakat, Mobil ve dijital ödemeler ve inovasyon. Close

Public Sector

Public Sector

Paydaşların farklı ihtiyaçlarını önceden tahmin edebilen bir kamu sektörü, hem gelişmiş sosyal ve ekonomik sistemlerin kalkınması için bir ön koşul hem de vatandaşlar ve firmalar için önemli bir değerdir. Zorlayıcı verimlilik kısıtlamalarına maruz kalan bir ortamda, kamu sektörü için uluslararası ve yerel seviyede asıl mücadele yeni gereksinimleri karşılamak için yeni hizmetler sunabilmektir.

Bip Kamu Sektörü geleneksel yönetim danışmanlık pazarına göre daha farklı bir bakış açısı sunmaktadır. 120 uzmanımızın deneyimi sayesinde hizmet, beceri ve hem uluslararası hem yerel kamu idareleri için spesifik yaklaşımlar sağlamaktayız. Uzmanlarımız kamu sektörünün kompleks ihtiyaçlarına cevap verebilmek için; stratejik planlama, organizasyonel değişim ve performans iyileştirme, finans ve kamu harcamaları, insan kaynakları güçlendirme, program ve proje yönetimi, değişim yönetimi, teknolojik inovasyon alanlarında hizmet vermektedir. Close

E-commerce, Retail & Consumer Goods

E-commerce, Retail & Consumer Goods

Perakende ve Tüketim Ürünleri pazardaki en dinamik sektörlerden ikisidir ve büyümeleri her yıl daha da hızlanmaktadır. Büyük perakende şirketlerinin genişlemesi ve yeni markaların pazara girmesiyle sektördeki rekabet daha da artmaktadır. Öte yandan, firmalar yerel bilgi ve deneyimlerini kullanarak çalışan gelişimi, teknoloji ve lojistik alanına yatırım yapmakta ve yerel piyasada güçlü bir rekabet ortamı yaratmaktadırlar. Aynı zamanda bilginin geçmişe kıyasla daha rahat ulaşılabilir oluşu, müşterilerin marka ve perakende firmalarıyla olan ilişkilerinde çok daha talepkar olmalarına sebep olmaktadır.
 
Bu durum, şirketlerin marka bilinirliklerini artırmak, müşteri hizmetlerini geliştirmek ve müşterilerini daha iyi bir tüketici deneyiminden geçirmek için daha çok gayret sarf etmelerini gerektirmektedir. Buna ek olarak, firmalar hisse sahiplerinin beklediği seviyede büyüme gerçekleştirebilmek için farklı satış kanallarını yönetmeye ve bu kanallardan gelir elde etmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bağlamda, 10 yılı aşkın süredir sektördeki en büyük oyuncularla çalışılarak elde edilen tecrübe ve müşterilerinin sürdürülebilir gelişimi ile devamlı rekabet içinde kalmaları için ortaya koyulan katma değer Bip’i pazardaki rakiplerinden ayırmaktadır. Close

Manufacturing

Manufacturing

Bip Üretim, endüstriyel sektördeki engin uzmanlığımızı kullanarak müşterilerimizin gitgide daha dinamikleşen üretim sektöründe daha rahat hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla 2005 yılında kurulmuştur. Günümüzde Bip Üretim 20’den fazla profesyoneliyle dünya çapında 100’ü aşkın lider firmaya hizmet vermekte ve diğer Bip iş birimleriyle beraber çalışarak yenilikçi çözümler üretmektedir.

Müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sunabilmek için endüstriyel anlamda kazanmış olduğumuz bilgi ve fonksiyonel uzmanlığı iş dünyasına verimli bir şekilde uyarlayabilmek gereklidir. Bu sebeple Bip Üretim bünyesinde bulunan bütün uzmanlar, endüstriyel sektör özelindeki sorunları çözmek amacıyla yeni yönetim teknikleri ve yenilikçi metotlar geliştirmek konusunda kararlıdırlar. Close

Life Sciences

Life Sciences

Bip Yaşam Bilimleri, İlaç, Tıbbi Cihazlar ve Sağlık sektörlerinde yenilikçi danışmanlık hizmeti vermektedir. Küresel ilaç, biyoteknoloji ve tıbbi cihaz şirketleri, sağlık bakanlıkları, bölgesel ve yerel sağlık kuruluşları gibi endüstrideki büyük oyuncularla yürütülen yüzlerce proje sonucunda danışmanlarımız etkileyici bir sektörel uzmanlığa sahiptirler.

Bip Yaşam Bilimleri ekibi, biyoteknoloji şirketleri ve sağlık kuruluşları için yerel ve uluslararası alanda üst düzey yönetim rolleri üstlenerek sektörel deneyimini geliştirmiştir. Takımımız, özellikle sağlık ve ilaç sektörleri gibi spesifik dinamiklere sahip olan sektörlerde değer gören eşsiz dikey ve çok fonksiyonlu yetkinlikleri birleştirmektedir. Müşterilerimiz, Avrupa ve büyük küresel pazarlarda faaliyet gösteren farmakolojik tanı ve tıbbi cihaz şirketlerinin yönetim merkezleri ve iştiraklarıdır. Close
Offices

Turkey

Istanbul

Astoria Kempinski A-1804; Esentepe Mh., Büyükdere Cd No:127 34394

Tel: +902123222666Human Resources

Fausto Fusco

Chief HR OfficerInformation Technology

Walter Iellamo

Chief Information Officer


Investor Relations

Luca Martignago

Chief Financial OfficerPublic and Media Relations

Maura Satta Flores

Head of Communications and External Relations

Please don't send CV to these email addresses